Menu

We are located:

Department of International Relations of the Belarusian State University

Republic of Belarus, Minsk, Leningradskaya Str., 20, 4th floor (Faculty of International Relations BSU building)

Phones

Office number

Full Name

Office Phone Number

411

Head of department
Alexander ZHUK


+375 17 209-52-24

1014

Deputy head of department
Roman NOVIKOV


+375 17 259-73-23

406

Deputy head of department
Vladimir GALYNSKY


+ 375 17 259-73-04

408

Volga Kreinina

+375 17 259-73-07

Alina Vishnevskaya

Darya Makhnach

Lamiya Mammadova


+375 17 209-53-95

410

Elena Kovalchuk

+375 17 259-73-05

Olga Klapot

Lappo Ekaterina

Tatsiana Volkovich

Sviatlana Kupryanik

Amaliya Mammedova+375 17 209-53-51

407

Ludmila Gonchar

+375 17 259-73-06

Svetlana Kulesh

Ilya Zuyeu


+375 17 209-54-33

406

Natalia Basko

Tatyana Onishchuk

Anastasiya Rudziankova


+375 17 209-53-32

409

Alexander Rytov

+375 17 259-73-08

Viktoria Vorotilina

Vitaliya Zaitseva

Alla Leukavets

Elena Denisova


+375 17 209-54-47

405

Pavel Hraschavik

Vladimir Tikhonov

Mikita Klepau


+375 17 209-59-90