Menu

We are located:

Department of International Relations of the Belarusian State University

Republic of Belarus, Minsk, Leningradskaya Str., 20, 4th floor (Faculty of International Relations BSU building)

Phones

Office number

Full Name

Office Phone Number

411

Head of Department
Alexander ZHUK


+375 (17) 209 52 24

1014

Deputy Head of Department
Roman NOVIKOV


+375 (17) 259 73 23

409

Deputy Head of Department
Vladimir GALYNSKY


+ 375 (17) 259 73 04

408

Volga Kreinina

+375 (17) 259 73 07

Alina Vishnevskaya

Darya Makhnach

Lamiya Mammadova


+375 (17) 209 53 95

410

Elena Kovalchuk

+375 (17) 259 73 05

Olga Klapot

Tatsiana Volkovich

Sviatlana Kupryanik

Lamiya Mammadova+375 (17) 209 53 51

406

Lappo Ekaterina

Nurana Mammadova

+375 (17) 259 73 23 

407

Ludmila Gonchar

+375 (17) 259 73 06

Svetlana Kulesh

Ilya Zuyeu

Yauheniya Loseva


+375 (17) 209 54 33

406

Natalia Basko

Tatyana Onishchuk

Anastasiya Rudziankova


+375 (17) 209 53 32

409

Alexander Rytov

+375 (17) 259 73 08

Viktoria Vorotilina

Vitaliya Zaitseva

Elena Denisova


+375 (17) 209 54 47

405

Pavel Hraschavik

Vladimir Tikhonov

Mikita Klepau


+375 (17) 209 59 90